Heb je een klacht over mijn behandeling?

Het Nederlands Instituut van Psychologen

Wij zijn als behandelaar met onze praktijk aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat doen wij om verschillende redenen: allereerst voor onszelf. De vereniging brengt psychologen bij elkaar die hetzelfde denken over de kwaliteit van het beroep. Het is een bijzonder beroep waarin je als behandelaar heel zorgvuldig met je werk om moet gaan.

Goed contact – Psycholoog Hoorn

Goed contact met cliënten is één van de fundamenten van ons werk. Niet om klantvriendelijk te zijn, maar omdat dat contact één van de onderdelen is van het proces dat je doorloopt in een behandeling. Wij doen er dan ook alles aan om je de ruimte te geven jezelf te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt (ook als dat over de behandeling zelf of over mij gaat). In de regel hebben cliënten geen klachten en gelukkig kunnen ze het als die er zijn altijd goed uitspreken en komen we er samen uit. Maar mocht je nu iets dwarszitten dat je niet met ons wilt of kunt bespreken, dan kun je bij het NIP terecht.

Gegevens NIP

Je kan jouw klacht per brief sturen naar het College van Toezicht van het NIP: College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager.
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde.
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.
  • Handtekening van de klager.

Bekijk de website van het NIP voor meer informatie.

Contact Psycholoog Hoorn

Heb je nog vragen of opmerkingen? Bel onze praktijk in Hoorn dan gerust via 085 4014 337 of neem hier contact op via de mail.