Heb je een klacht over mijn behandeling?

Het Nederlands Instituut van Psychologen

Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en mag de titel ‘Psycholoog NIP’ voeren. Dat heb ik om verschillende redenen gedaan: allereerst voor mezelf. De vereniging brengt psychologen bij elkaar die hetzelfde denken over de kwaliteit van het beroep. Het is een bijzonder beroep waarin je als behandelaar heel zorgvuldig met je werk om moet gaan.

Goed contact

Goed contact met mijn cliënten is één van de fundamenten van mijn werk. Niet om klantvriendelijk te zijn, maar omdat dat contact één van de onderdelen is van het proces dat je doorloopt in een behandeling. Ik doe er dan ook alles aan om je de ruimte te geven jezelf te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt (ook als dat over de behandeling zelf of over mij gaat). In de regel hebben mijn cliënten geen klachten en gelukkig kunnen ze het als die er zijn altijd goed uitspreken en komen we er samen uit. Maar mocht je nu iets dwarszitten dat je niet met me wilt of kunt bespreken, dan kun je bij het NIP terecht.

Gegevens NIP

Het beste stuur je je klacht per brief naar het College van Toezicht: College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager.
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde.
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.
  • Handtekening van de klager.

Bekijk de website van het NIP voor meer informatie.

Klachtencompany

Je kunt ook direct jouw klacht neerleggen bij de klachtencompany. Zij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem gerust telefonisch contact op of vul het contactformulier in. Ik help je graag en beantwoord graag al je vragen.